February 27,2020 | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

گردهمایی آموزشی-توجیهی سامانه سجاده در تهران

گردهمایی آموزشی-توجیهی سامانه سجاده با حضور سید علی مهدیان معاون برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز، مهندس مقدم طراح سامانه سجاده و کارشناسان برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان ها در تهران برگزار شد.


نماز را برای یاد من بپا دار... (طه 14)