May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

گردهمایی مدیران استان ها ستاد اقامه نماز کشور در سال ۱۳۹۷


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..