May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

گزارش تصویری اجلاس استانی نماز خراسان جنوبی


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..