May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

بازدید مدیریت روابط عمومی از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..