October 18,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

گزارش تصویری دوره آموزشی مدرسین نماز بومی استان ها/مشهد مقدس، مرداد ماه ۹۸


خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..