July 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
تیزر اولین جشنواره سراسری سرود نماز ویژه مهدهای کودک

تیزر اولین جشنواره سراسری سرود نماز ویژه مهدهای کودک

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
دریافت
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..