September 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تیزر فراخوان بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز با عنوان ” نماز و مدرسه”

تیزر فراخوان بیست و هشتمین اجلاس سراسری نماز با عنوان ” نماز و مدرسه”

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
دریافت
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..