May 22,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
تیزر فرهنگی با موضوع نماز

تیزر فرهنگی با موضوع نماز

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
دریافت
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..