September 24,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
خاطره جالب استاد قرائتی در مورد ورودش به صدا وسیما – برنامه “بدون تعارف” از خبر ۲۰:۳۰

خاطره جالب استاد قرائتی در مورد ورودش به صدا وسیما – برنامه “بدون تعارف” از خبر ۲۰:۳۰

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
دریافت
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..