May 22,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
دستهایی برای پدر

دستهایی برای پدر

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
دریافت
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..