May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
گزارشی از جشنواره سرود ترنم الهی – استان سمنان

گزارشی از جشنواره سرود ترنم الهی – استان سمنان

گزارشی از جشنواره سرود ترنم الهی - استان سمنان

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
دریافت

خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..