April 26,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

نماز و شهدا

خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..