October 18,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶

نماز و کاهش آسیب های اجتماعی

خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..