May 20,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

نمایشگاه «شیوه های دعوت به نماز»

خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..