November 12,2019 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
بایگانی‌ها امر به معروف و نهی از منکر - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..