September 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بایگانی‌ها انتشارات ستاد اقامه نماز - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..