September 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بایگانی‌ها راه های تکمیل نماز - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..