December 14,2019 | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
بایگانی‌ها ستاد اقامه نماز - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..