July 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
بایگانی‌ها شورای نماز - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..