May 21,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بایگانی‌ها مرکز تخصصی نماز - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..