October 15,2019 | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
بایگانی‌ها نماز در جبهه - ستاد اقامه نماز کشور
خداوند در سوره طه ایه 132می فرماید :ای پیامبرخانواده ات را به نماز فرمان ده وبرآن شکیبائی ورز..